Siri Austeen

Portrett av Siri Austeen
Siri Austeen.

Siri Austeen er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim (1981–85). I sin kunstneriske praksis er Austeen opptatt av forhold mellom lyd, sted og virkelighet; hvordan ulike lytte-strategier påvirker vår forståelse av virkeligheten og oss selv som del av en helhet. En gjennomgående tematikk i hennes arbeid er de individuelle, kollektive og økologiske strukturerenes inngripen i hverandre. Austeens praksis, som ofte tar utgangspunkt i undersøkende feltopptak, kommer til utrykk som stedsspesifikke lydinstallasjoner, deltakerbaserte prosjekter, performance, radioproduksjoner og offentlige kunstoppdrag. Hun har presentert sine verk nasjonalt og internasjonalt blant annet ved Henie Onstad Kunstsenter, Nasjonalmuseet, Ultima, Kunstnernes Hus, Galleri Rudolfinum Praha og Kurt-Kurt Berlin. Hun har vært del av sammarbeidsprosjektene "Reality based Audio Workshop" 2018 - og "Climata – Capturing change at the time of ecological crisis." Oslo Praksis 2019-2020. Austeen har realisert flere offentlige kunstoppdrag bl.a. for Forsvarsbygg 2009, Falstadsenteret 2020 og Sørumsand Vgs. 2020.

Verk: Hum of the Tram—H.O.T.T. Revisited


Bergljot

Portrett av Bergljot
Bergljot.

Bergljot er et grafisk design-studio som består av Tiril Haug Johne, Tonje Lona Eriksen og Victoria Ydstie Meyer. Bergljot beskjeftiger seg med bokformatet og dets potensiale, og undersøker boka som rammeverk i kunstnerisk produksjon og formidling. De arbeider researchorientert med form og struktur, og streber mot at praktisk og teoretisk kunnskap skal informere hverandre. Gruppa ble dannet under masterstudiet på Kunsthøgskolen i Oslo, hvor de studerte grafisk design og illustrasjon. Tonje har en bachelor fra KMD i Bergen og master fra KHiO. Hun arbeider også med fotografi og trykk, og er kursholder på Oslo Fotokunstskole. Tiril har en bachelor og master fra KHiO med et semester ved HGB Leipzig i klassen for bokformgiving og editorial design, og jobber også som illustratør. Victoria har bachelor og master fra KHiO, samt en bachelor i idéhistorie fra UiO med et semester ved Rutgers University i USA. Denne tverrfagligheten danner grunnlaget for samarbeidet mellom dem, der dialog og lek er sentrale arbeidsverktøy.


Bull.Miletic

Portrett av Bull.Miletic
Bull.Miletic. Foto: Frode Olsen.

Bull.Miletic er en kunstnerduo bestående av Synne Tollerud Bull og Dragan Miletic. Gjennom sine prisbelønte medieinstallasjoner fokuserer de på de transformative effektene ved medieteknologier og måten de infiltrerer og får effekt på i det fysiske miljø. Bull.Miletics installasjoner har vært vist internasjonalt ved bl.a. Venice Biennale, California Biennale, WRO Media Art Biennale, Wrocław, Yerba Buena Center for the Arts, San Francisco, Deutsches Architekturmuseum, Frankfurt, Künstlerhaus Bethanien, Berlin, Pasadena Museum of California Art, Victorian Arts Centre, Melbourne, Pacific Film Archive, Berkeley, Ulrich Museum of Art, Wichita, Henie Onstad Art Center, Høvikodden, og Museum of Contemporary Art, Beograd. De er mottakere av en rekke stipender og priser, og deres siste verk, Ferriscope, mottok Excellence Award ved Japan Media Art Festival i Tokyo i 2020.

Bull har Ph.D. i medieestetikk og MA i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo, og MFA og BFA fra San Francisco Art Institute, CA, USA. Som tidligere professor ved Kunsthøgskolen i Oslo (2009-2014) deltok og ledet hun forskningsprosjektene BUU: Bureau for Unstable Urbanism (2008-2010), Cities Re: imagined (2011-2012,) og Re: place (2012- 2013). Publikasjoner inkluderer Urban Images: Unruly Desires in Film and Architecture, (Sternberg Press, 2011) og Screen Space Reconfigured, (Amsterdam University Press, 2020). Miletic er Ph.D. stipendiat ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han har MFA fra San Francisco Art Institute og BFA fra Academy of Fine Arts, Novi Sad, Yugoslavia.

Verk: Time to Reflect Reality, Cinéma trouvé station,
Ordbok: Cinéma trouvé, Nærdistanse

Mer informasjon om Bull.Miletic: bull.miletic.info


Ana Brotas

Portrett av Ana Brotas
Ana Brotas.

Ana Brotas er en billedkunstner med erfaring fra kunstnerisk utvikling, audiovisuell kommunikasjon, pedagogikk og kulturell produksjon. Svært ofte med utgangspunkt i samarbeidende og tverrfaglige situasjoner, undersøker hennes praksis møtepunkter mellom kunnskapsproduksjon, historiefortelling og teknologisk infrastruktur. Tidligere verk inkluderer det digitale forskningsprosjektet "Umbrella Practices" i Nederland, det arkeologiske samarbeidet "Submerged Realities" i Portugal og det sosialt engasjerte kartografiske prosjektet "Rota-Mnesis" i Brasil. Brotas har en Master i kunst og offentlig rom fra Kunsthøgskolen i Oslo som hun mottok et stipend for fra den portugisiske Calouste Gulbenkian Foundation. I 2021-2022 jobber hun med Bull.Miletic som motager av Kulturrådets kunstnerassistentordning.

Mer informasjon om Ana Brotas: anabrotas.tumblr.com


Ingrid Halland

Portrett av Ingrid Halland.
Ingrid Halland. Foto: privat.

Ingrid Halland er arkitektur- og designhistoriker og kunstkritiker. Hun er førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, Universitetet i Bergen, hvor hun underviser i samtidskunstteori, kunsthistoriografi og estetikk og politikk. Hun er også førsteamanuensis ved Oslo arkitektur- og designhøgskole (AHO) hvor hun underviser på PhD programmet. Halland har publisert i tidsskrifter som Log, Journal of Design History, Arkitektur N, Kunst og kultur og Nordisk museologi, og hennes arbeid som kunstkritiker er utgitt i museumskataloger og kunstnerbøker.

Verk: Urban Biology after Cybernetics: Neurons/Brain/Sponge

Mer informasjon om Ingrid Halland: ingridhalland.com


Olaf Tønnesland Hodne

Portrett av Olaf Tønnesland Hodne
Olaf Tønnesland Hodne. Foto: Kristoffer Kråkstad.

Olaf Tønnesland Hodne har en MFA i medium- og materialbasert kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo hvor han også gjorde et utvekslingsprogram ved Hiko Mizuno College of Jewellery i Osaka, Japan. Hans arbeider i mineraler og krystaller har et fokus i kunsthåndverket gjennom steinslip med både syntetisk og naturlig stein. Hodnes arbeider er innenfor sjangeren smykkekunst, med et fokus på brosjeformatet. Han jobber med temaene identitetsspråk i kombinasjon med naturlig og industrielt produsert mineral og krystall.

Verk: Objective Enactive

Mer informasjon om Olaf Tønnesland Hodne: olafhodne.no


Jonas Gunerius Larsen

Portrett av Jonas Gunerius Larsen.
Jonas Gunerius Larsen.

Jonas Gunerius Larsen, Arkitekt MNAL/universitetslektor. Født 05.03.1986 i Volda. 7 års erfaring som arkitekt. Driver eget firma ved siden av undervisning på førsteåret ved Arkitektur- og Designhøyskolen i Oslo, hvor engasjementet spenner fra konseptuelle prosjekter og konkurransearbeid, til gjennomføring av detaljprosjekter i boligens målestokk. Stor interesse for tegning og visuell representasjon.

Verk: RE FLUKS
Ordbok: Konvidert rom


Shannon Mattern

Portrett av Shannon Mattern
Shannon Mattern.

Shannon Mattern er professor i antropologi ved New School for Social Research, New York, USA. Hennes forskning og undervisning fokuserer på arkiver, biblioteker og andre medierom; medieinfrastruktur; romlige epistemologier; utstillinger og mediert sansning. Hun er forfatter av bøkene The New Downtown Library: Designing with Communities; Deep Mapping Media City; og Code and Clay, Data and Dirt, alle publisert på University of Minnesota Press; og The City Is Not a Computer, som snart kommer ut på Princeton University Press. Som fast bidragsyter skriver hun om urbane data og mediert infrastruktur i tidsskriftet Places Journal. Hun er også involvert i flere samarbeidsprosjekter innen offentlig design, interaktive prosjekter og utstillinger.

Foredrag: How to Map Nothing: Geographies of Suspension

Mer informasjon om Shannon Mattern: wordsinspace.net


Christine Petersen

Portrett av Christine Petersen.
Christine Petersen.

Christine Petersen er en praktiserende arkitekt utdannet ved Arkitektur og Designhøgskolen i Oslo. Parallelt med egen praksis har hun vært ansatt på AHO siden 2007 som førsteamanuensis med ansvar for å utvikle grunnundervisningen på skolen og med veiledning av diplomoppgaver. Kontoret arbeider med ulike typer oppgaver, fra egeninitierte utforskende prosjekter til byggeoppgaver for oppdragsgivere. I sine arbeider vektlegger hun å utforske fagets muligheter, redskaper og betingelser. Prosjektet “1 sted 33 rom” er et pågående kunstnerisk utviklingsprosjekt prosjekt som handler om å utvide forståelsen for hva et sted, et hus og rom er sett i sammenheng med egen kulturbakgrunn, tid og historie. Arbeidene har vært publisert i VIS – Nordic Journalfor Artistic Research, vært stilt ut under Work+Words Biennale 2017 i København, Østlandsutstillingen, Forårsudstillingen i København og på Budsjord i Dovre.

Verk: RE FLUKS
Ordbok: Konvidert rom


Petrine Vinje

Portrett av Petrine Vinje.
Petrine Vinje. Foto: Ingrid Eggen.

Petrine Vinje studerte billedkunst ved Institutt for farge, KHiO. Hun har oppført temporære, transdisiplinære installasjoner i offentlig rom, utsmykkinger og kunstnerisk utviklingsarbeid. Vinjes skulpturelle installasjoner kombinerer ofte audiovisuelle elementer med tekst, hvor hun utforsker ideer om tro, temporalitet og romlighet i både materielle og imaterielle systemer.

Petrine Vinje har deltatt i en rekke internasjonale og nasjonale gruppeutstillinger og har bl.a hatt separatutstillinger ved Fotogalleriet (2018) og Kulturhistorisk museum, Oslo (2014). I 2018 redigerte og utgav hun boken Anthology Anatomisk teater i 2018, basert på det kunstprosjektet ved samme navn, der forskere og kunstnere deltok i et assosiert program, situert i en replika av Nordens anatomiske teater fra 1600 tallet, (Anatomical Theatre (2013) for Skulpturbiennalen). Vinje har oppført flere offentlige utsmykkinger inkludert for Forskningsrådet og Forsvarsbygg.

For tiden gjør hun et doktorgradsprosjekt ved KHiO, hvor hun forsker i teknologiske intra-aksjoner av materie, minner, og meningskonstruksjon, motivert av ideer fra feminstteorier, mystikk og fenomenologien.

Verk: Objective Enactive
Ordbok: Blind flekk, Enaktiv linse, Error, Glitch

Mer informasjon om Petrine Vinje: petrinevinje.com


Stephanie von Spreter

Portrett av Stephanie von Spreter.
Stephanie von Spreter.

Stephanie von Spreter er fortiden stipendiat i kunsthistorie på UiT Norges Arktiske Universitet i Tromsø. Hun er tilknyttet forskningsgruppen Worlding Northern Art (WONA). Forskningsgruppen tar utgangspunkt i at kunst er en viktig sosial og politisk faktor, og er opptatt av å undersøke hvordan forestillinger om nord skapes gjennom kunst og kunstfaglig forskning. Forskningsgruppen søker å bygge bro mellom akademia og kunstfeltet, og samarbeider både med enkeltaktører og institusjoner. Stephanie von Spreter jobber også som frilans kurator, skribent og konsulent.

I perioden 2011-18 fungerte hun som kunstnerisk leder på Fotogalleriet hvor hun har bl.a. vært ansvarlig for kuratering av en rekke utstillinger og seminarer med fokus på kamerabasert samtidskunst. I sin posisjon som kunstnerisk leder har hun også vært initiativtaker til en rekke nasjonale, Nordiske og internasjonale samarbeidsprosjekter og var ansvarlig for å etablere et fotobasert formidlingsprogram på Fotogalleriet. Von Spreter er også medgründer av Oslos første utstillingsguide for samtidskunst, U.F.O. (ufoguide.no), som har midlertidig skiftet navn til Oslo Art Guide. Før hun ble bosatt i Norge, fungerte Stephanie von Spreter som prosjektleder for ulike store utstillinger og prosjekter, inkludert 4. og 5. Berlin Biennale for Contemporary Art. Hun organiserte det kulturelle programmet for et norsk statsbesøk i Vietnam i 2004 under ledelse av Office for Contemporary Art Norway (OCA). Hun var assisterende kurator på 50. Biennale di Venezia og kuratorassistent på Documenta11 i Kassel i 2001/02.


Kjersti Wikstrøm

Portrett av Kjersti Wikstrøm
Kjersti Wikstrøm.

Kjersti Wikstrøm er arkitekt og urbanist, utdannet ved Kunstakademiets Arkitektskole I København, og daglig leder for den norske avdelingen av landskap- og byutviklingskontoret Sla. Kjersti har en langvarig interesse for å utforske kryssfeltet mellom kunst og arkitektur og er tidligere medlem av kunst- og arkitekturlaboratoriet "Serendipit: us" og det danske by-aktivisme kollektivet "Sorte fingre". Hun har tidligere utført flere kunstneriske forskningsprosjekter, midlertidige prosjekter og installasjoner i det offentlige rom, samt utstilt gruppe- og soloverk relatert til temaer som psykokartografi, subjektiv opplevelse av rom og eksperimentell kartlegging. Hun har også skrevet og redigert flere kunstpublikasjoner om kunstnerisk utforskning av det ekstraordinære i det vanlige, aktivisme og brukerdrevne urbanisme. For eksempel Get lost - an atlas to the (im)possible Copenhagen 2010.

Som tidligere kurator ved Dansk Arkitektur Center har Kjersti også kuratert og bidratt til et stort antall internasjonalt orienterte arkitekturutstillinger.

Verk: Everywhere is Now: A Cartography of Remote Daydreams
Ordbok: Cyberflanør, Datadrommer


Partnere

James Ewen

Portrett av James Ewen
James Ewen.

James Ewen er filmfotograf og filmskaper. Han er utdannet innen visuell antropologi ved Sainsbury Centre for Visual Arts i Storbritannia. Med 20 års erfaring innen en rekke filmsjangere har han i den senere tid spesialisert seg på naturfilm. Han har jobbet i nær sagt alle tenkelige omgivelser og på de fleste kontinenter, fra 5200 meter over havet i Rwenzori-fjellene i Afrika til 50 meter under havet i det Indiske hav. Som filmfotograf har han jobbet på mange store produksjoner inkludert flere prisbelønte serier som 'Africa' -serien, og 'Seven Worlds - One Planet' for BBC Studios Natural History Unit. Han jobber jevnlig med prosjekter for National Geographic, Netflix og Apple TV, og er for tiden involvert i en spillefilm for Disney Nature.

Som filmskaper er James i økende grad orientert mot temaer som fletter sammen menneskelige historier med historier om natur. Her spesielt historier som stiller spørsmålstegn ved hvordan vi som mennesker definerer villmark og historier som utforsker jordens raskeste voksende økosystem; det urbane. Dette undersøker han bl.a. i filmen Oslos ville hjerte (2017) som viser lommer med natur og ville dyr i kjernen av Norges hovedstad. James jobber for tiden med et nytt prosjekt som fokuserer på hvordan landskap og dyreliv, som nettopp verdsettes for sin 'villhet', har vokst frem gjennom årtusener med menneskelig nærvær.

Mer informasjon om James Ewen: earthmediafilm.com


Chris Myers

Portrett av Chris Myers
Chris Myers.

Chris Myers er leder for CITRIS Invention Lab og lektor ved Jacobs Institute for Design Innovation ved University of California, Berkeley. Med sin utdannelse fra Product Design-programmet ved Art Center School of Design i Pasadena, California, har Chris designet en rekke produkter, inkludert konseptbiler, elektriske biler, medisinsk utstyr, utstillinger og leker, og jobbet med en rekke selskaper, inkludert Intel Research, (Xerox) PARC, og Nokia Research. Han har en egen evne til å skape mekanismer, nyskapende design og rask prototyping og liker å dele sin kunnskap med studenter i alle aldre. Hans engasjement og lidenskap for utdanning har vært en pådriver, og han fortsetter å utvikle og undervise i STEAM-klasser for skoler, museer og biblioteker i USA og internasjonalt.


Ann-Kristin Novaro

Portrett av Ann-Kristin Novaro
Ann-Kristin Novaro.

Ann-Kristin Novaro er lektor i media- og kommunikasjon og kunst- og håndverk ved Fyrstikkalleen videregående skole i Oslo. Hun har en BA og en MA fra OsloMet og en BA i visuell kommunikasjon fra Høgskolen i Buskerud (HiBu). Novaro har bred erfaring fra web- og grafisk design i privat sektor og jobbet også som reiseleder i flere år før hun bestemte seg for å satse på kunst og visuall kommunikasjon i videregående utdanning.


Tønnes Frostad Nygaard

Portrett av Tønnes Frostad Nygaard
Tønnes Frostad Nygaard.

Tønnes Frostad Nygaard fullførte nylig sin doktorgrad i Robotikk og Intelligente Systemer på Universitetet i Oslo. Han har mye erfaring med fysisk prototyping, og har bygget flere egendesignede roboter i tidligere prosjekter. Forskningen hans fokuserer på hvordan roboters kropp, sinn og miljø alle kan utnyttes til kognisjon, enten separat eller i samhandling. Algoritmene for å kontrollere robotene hans er oftest inspirert av naturen, med et spesielt fokus på konsepter fra evolusjonsteorien.

×